Hvordan forgår det rent praktisk

Personalet i institutionen finder ud af hvor mange timer pr. måned I ønsker at akvarie-pædagogen skal komme, dog minimum en gang hver anden uge i en time (normalt er det 4-6 timer fordelt på 2-4 gange om måneden)

I finder, i fællesskab med akvarie-pædagogen, ud af hvilke muligheder jeres hus har for et akvarium (eller flere), hvor stort det skal være, hvor det skal stå og hvor meget det må koste.

Akvarie-pædagogen anskaffer akvariet og installerer det efter model I eller II:

Den første model, hvor akvarium-pædagogen laver pædagogisk arbejde med børnene/de unge/de voksne (2-6 pr. gang) i forbindelse med opsætning, skabelse af et korrekt miljø og vedligeholdelse/pasning af akvariet. Heri er der altså afsat tid til at akvarie-pædagogen, på de dage det er aftalt han er der, sammen med børn/unge/voksne arbejder med og omkring akvariet og alle dets muligheder.

Den anden model, hvor akvarie-pædagogen kommer og sætter akvariet op, laver miljøet, og sætter fisk mm. i, uden at der er afsat tid til at akvarie-pædagogen kan lære fra sig. Denne model er mest henvendt til institutioner, der er interesseret i at få hjælp til at starte et akvarie op korrekt, for så viderefrem selv at passe og vedligeholde det.

Processen for opstart af et akvarium er kort fortalt:

Anskaffelse, korrekt placering i forhold til lys, temperatur og strøm. Opfyldning med planter, sten, rødder, huler osv. Tilslutning af varme, lys, pumpe, filter og timer. Påfyldning af vand. Herefter skal akvariet ”sætte sig” i to uger før man kan putte fisk i.

I forbindelse med isætning af fisk kan der arrangeres en ”dag ud af huset” med akvarie-pædagogen samt evt. personale fra institutionen, til en nærliggende fiskebutik, hvor man i fællesskab udpeger og udvælger fisk, rejer, snegle og frøer, der skal med tilbage og i akvariet. At sætte fisk og andre dyr ned i akvariet er en meget spændende proces og kan gentages efter to uger med nye fisk og dyr.( Ca. 3 måneder før alle fiskene er i)

Nu er akvariet ”færdigt” og den daglige pasning og vedligeholdelse af akvariet kan begynde. Der vil løbende skulle sættes nye fisk og planter i akvariet samt skiftes lysstofrør og filtermateriale.

Ovenstående er et forslag til hvordan man kan starte et pædagogisk akvarium op på jeres institution. Der er mange muligheder og hvis I ønsker yderligere information er I meget velkomne til at kontakte mig.

Hvis i allerede har et akvarium, men har brug for en Akvarie Pædagog er dette også en mulighed.

Se også www.ventevaerelseakvarier.dk