Akvarier på ambulatorier

Et pædagogisk akvarium er med til at skabe et læringsmiljø hvor medansvar, stabilitet og koncentration er vigtige nøgleord.

Jeg har, i forbindelse med mine pædagogiske akvarier, i 9 år været tilknyttet tre forskellige ambulatorier for stofmisbrugere, bl.a. Valmuen i Københavns Nordvest-kvarter. Hvert misbrugscenter har et-to akvarier og jeg tilser og passer fiskene to-fire gange månedligt med brugerne af stedet. De dage jeg ikke er der, er det brugerne af stedet der har ansvaret for akvarierne. Bl.a. står de for fodring af fiskene, frøerne og rejerne ved hjælp af kalender-føring, tjekker trivselen i yngel-akvarierne og holder øje med at der er den korrekte temperatur i akvarierne m.m. Udover det daglige ansvar og opgaver bliver akvarierne ofte et godt samtaleemne brugerne imellem, hvor gamle som nye erfaringer, erindringer og oplevelser debatteres og diskuteres. Ydermere er det alment kendt, at akvarier har en afstressende virkning pga. de rolige bevægelser og varme farver de udsender. Denne effekt bidrager positivt til et hektisk miljø, der kan opstå på et misbrugscenter.

Mennesker der har lagt deres misbrug bag sig og dermed også de tilhørende problemstillinger, der følger med et liv hvor stoffer eller alkohol er første prioritet, udtrykker ofte en ny slags rastløshed og et tomrum i deres liv, som før blev udfyldt af rusmidler og jagten på disse. Der er et stort behov for nye gøremål i livet, som giver mening og som er interessante. Et pædagogisk akvarium på et misbrugscenter, som brugeren ofte skal besøge pga. medicin-udlevering, stof-samtaler og behandling, kan være et godt forslag til en aktivitet som mange kan deltage i, både aktivt og observerende og som i sin evigt forandrende proces altid vil være interessant at kigge på.

På baggrund af mine erfaringer på diverse misbrugs-centre, mener jeg også at et pædagogisk akvarium vil være en god og læringsrig aktivitet på væresteder og i psykiatrisk regi, for mennesker med eller uden misbrugs-problematikker.

Se også www.ventevaerelseakvarier.dk