Akvarier på plejehjem

I aktiviteten at starte et akvarium op og siden hen passe det kan der være mange oplevelser og succeser på flere forskellige niveauer for beboere på plejehjem.

Flere og flere plejehjem vælger at holde fælles-kæledyr, bl.a. som et led i at styrke de ældres livsglæde. Udenlandsk forskning peger på, at dyr på plejecentre er med til at bryde hverdagen, bekæmpe kedsomhed og ensomhed samt give de ældre chancen for at vise omsorg.

At have et pædagogisk akvarium bidrager til flere oplevelser. I de timer jeg er til stede vil der foregå en masse mindre aktiviteter omkring akvariet såsom at holde et fiskenet, mens en anden hælder foder i vandet, og en tredje følger med i at fiskene æder. Der vil være mulighed for at røre det varme vand, mærke at vandet passerer fingrene pga. pumpen, have en fisk i hånden og holde hæverten der filtrerer gruset når vi renser vandet m.m.

Derudover er et akvarium en evig aktivitet i sig selv og vil bidrage positivt til husets atmosfære ved at skabe ro og virke afstressende, samt være en kilde til socialt samvær og samtale beboerne imellem.

Desuden kan et akvarium forandre et rum fuldstændigt med de varme farver og de rolige bevægelser det udsender.

Se også www.ventevaerelseakvarier.dk