Akvarier og demens

Et pædagogisk akvarium rummer også store muligheder og oplevelser i forhold til mennesker med demens.

Udover at det er bevist, at mennesker med demens føler sig mere glade og mindre ensomme når de har kontakt med dyr og føler medansvar over for disse viser undersøgelser også, at mennesker med Alzheimers spiser mere, hvis de indtager deres måltid ved et akvarium, se link dyr er gode for dig-Ældre sagen

Det er min erfaring, at en direkte og aktiv deltagelse i akvariet ikke kun er ensbetydende med en god oplevelse, men det at iagttage pasningen af akvariet kan være lige så givende. Lugten og lydene fra akvariet kan sætte erindringer i gang og give en her-og-nu-oplevelse.

Det kan ved deltagelse af beboere med demens være hensigtsmæssigt at en medarbejder fra plejehjemmet, der kender beboeren/beboerne og derved kan skabe tryghed og kontakt beboerne og mig i mellem, er med i starten/under forløbet.

Se også www.ventevaerelseakvarier.dk